top of page

Tuote- ja järjestelmäsuunnittelu

Suunnittelu tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa, jolloin ideoista ja mielikuvista saadaan aina yhdessä löydettyjen ratkaisujen kautta, luotua eheä lopputulos. Sovittujen suuntaviivojen avulla syntyy yksityiskohtaisesti suunniteltu tekninen suunnitelma yhteistyössä projektijohdon kanssa.

1  —

Asiakastarpeiden ja tavoitteiden kartoittaminen

Tärkeä osa projektia on yrityksesi tarpeiden ymmärtäminen. 

Tarvekartoituksen aikana määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä tarvitaan, missä muodossa, miten toimitettuna ja mitkä ovat asiakkaan ensisijaiset tavoitteet.

Rakennamme kartoituksen pohjalta tarpeisiin sopivan kokonaisuuden, joka tukee liiketoimintaasi, ratkaisee havaitut ongelmakohdat ja auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet.

3 —

Kokonaisuus joka tukee yrityksen viestintää sekä asiakaskokemusta

Personoimme halutessasi tuotteet sinun yrityksesi ilmeen mukaisiksi, jotta brändisi välittyy myös kauttamme hankituissa tuotteissa sekä järjestelmissä.

Joskus pelkkä kustomointityö ei riitä, vaan tuotteet on valmistettava alusta asti itse. Omat tuotantotilamme ja kattavat yhteistyökumppani -verkostot tarjoavat todella hyvät mahdollisuudet valmistaa erilaisia tuotteita ja tuotekokonaisuuksia jos sopivaa tuotetta tai kokonaisuutta ei vielä löydy valikoimistamme.

2  —

Tuote- ja järjestelmäsuunnittelu

Tuotteen suunnittelu ei aina ole mittava tuotekehitysprojekti, vaan tarvetta vastaavan ratkaisun pystyy suunnittelemaan joskus yllättävänkin helposti. 

 

Järjestelmäsuunnittelu määrittelee tuotteen arkkitehtuurin ja vastaa tuotekehityksen peruskysymyksiin. 

 

Suunnittelemme ja kehitämme sopivat laiteratkaisut ja järjestelmäkokonaisuudet juuri teidän yrityksen tarpeisiin sopiviksi.

Projektinhallinta ja ylläpito

Pidämme huolta digitaalisen investointisi toimivuudesta ja jatkokehityksestä.

Projektinhallinta

Projektijohto toimii tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa, jolloin tilaaja säilyttää lopullisen päätösvallan suunnitelmiin ja hankintoihin. On tärkeää, että käytännön toteuttaja on mukana jo suunnitteluvaiheessa, jolloin projekti saadaan suunniteltua mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Projektinjohtorakentaminen sopii vaativiin erikoiskohteisiin, suuriin kohteisiin, laajoihin urakoihin ja kiireellisiin kohteisiin.

Ylläpito

Ylläpito ja tukipalvelut varmistavat  palveluiden jatkuvan toiminnan. Ulkoistettu ylläpitopalvelu säästää yrityksesi resursseja sekä helpottaa kulujen budjetointia kun kulut tiedetään ennakkoon.

Ohjelmointi

Suunnittelemme web-palveluja, mobiilisovelluksia ja IoT-ratkaisuja.Teemme kokemuksella ja ammattitaidolla ohjelmistokehitystä joka tuottaa tuloksia ja mahdollistaa uusia elämyksiä asiakkaillesi.

bottom of page