Hotellit Tee liikepaikasta huomion keskipiste

Hotelli

Hotellit pyrkivät usein vakuuttamaan asiakkaansa kansainvälisellä palvelutasolla. Ääni on yksi elementti luomaan asiakkaan mielikuvia. Oikeanlainen tekniikka, kaiuttimet ja musiikki ratkaisee minkälainen tunnelma tilassa on. Ammattimainen suunnittelu, toteutus ja asennus varmistavat asiakastyytyväisyyden. Toimitamme kokonaisvaltaisia paketteja, joihin kuuluu eri tilojen äänentoiston lisäksi äänenhallintajärstelmät. Hallintajärjestelmillä jaetaan aina haluttu ääni / musiikki haluttuihin tiloihin. Musiikki voidaan ajastaa vaikkapa eri vuorokauden ajoille sopiviksi.

Kysyttävää ääniratkaisuista?

Tuotteet